top of page

Panel speakers

dr Mihailo Jovanović.jpg
dr Mihailo Jovanović.jpg

dr Mihailo Jovanović

Ministar informisanja i telekomunikacija

Dr Mihailo Jovanović je rođen 1972. u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, na kojem je postao i magistar elektrotehničkih nauka. Doktor ekonomskih nauka postao je 2012, da bi svoju drugu doktorsku tezu odbranio iz oblasti matematike i računarskih nauka 2022. godine na Kriminalističko-policijskom Univerzitetu u Beogradu.

Prvu polovinu radnog veka proveo je u Pošti Srbije, čiji je i stipendista bio, kao direktor odgovoran za IT, elektronske komunikacije i razvoj gde je doprineo osmišljavanju i implementaciji novog poštanskog tehnološko-informacionog sistema i izgradnji regionalnih poštansko-logističkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Jedan je od najzaslužnijih stručnjaka što je Pošta Srbije, zahvaljujući digitalizaciji i razvoju elektronskog poslovanja, 2016. godine ostvarila najbolji poslovni rezultat u istoriji svog poslovanja.

Doprineo je u osnivanju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije 2017. godine, kada je postao i njen direktor. Zaslužan je za intezivan razvoj usluga i infrastrukture elektronske uprave, digitalnoj transformaciji javne uprave, napretku digitalne ekonomije, ali i prepoznatljivosti, poverenju i veri građana u eUpravu. Izgradnjom Državnog data centra u Kragujevcu, kao i implementacijom elektronskih usluga Bebo, dobro došla na svet, eVrtić, eUpis, Moja srednja škola, eSanduče, elektronski potpis u klaudu i mnogih drugih na Portalu eUprava ostavio je neizbrisiv trag u digitalizaciji javne uprave u Srbiji.

Godine 2002. dobio je nagradu Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Vlade Republike Srbije na javnom pozivu za najbolje mlade istraživače i naučnike koji su svojim angažovanjem dali doprinos razvoju nauke i tehnologije, promenama u zemlji, kao i započetim reformama; koji su ostali u zemlji i svojim angažovanjem doprineli njenom sveukupnom bržem razvoju i povezivanjem sa svetom.

Godine 2022. dobio je Nagradu grada Beograda despot Stefan Lazarević koja se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine. Nagradu je dobio za izuzetni doprinos u organizaciji i realizaciji vakcinacije stanovništva u Beogradu u 2021. godini u okolnostima proglašene svetske pandemije virusa SARS-CoV-2/COVID-19.

Godine 2023. je odlikovan javnim priznanjem – Plaketom Svetog Đorđa, najvišim odlikovanjem grada Kragujevca za pruženu pomoć ovom gradu i njegovim građanima, za izuzetno lično i profesionalno zalaganje i ostvarene rezultate u oblasti digitalizacije, izgradnju Državnog data centra u Kragujevcu i inicijativu za izgradnju Inovacionog distrikta u Kragujevcu, čime je ovaj grad postao vodeći IT centar u Republici Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

Oženjen je Anetom, otac Stefana i Aleksandra.

nikola_curcic-direktor-instituta-tamis.jpg

dr Dubravko Ćulibrk

Po završetku osnovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitetu u Novom Sadu, u januaru 2001. godine, zapošljavam se na Katedri za računarsku tehniku kao asistent pripravnik. Tu provodim tri godine, radeći na komercijalnim projektima vezanim za Micronas i MicronasNIT. Moj angažman je primarno vezan za razvoj programa digitalnih dignal procesora (DSP), optimizaciju koda i razvoj kompajlera namenjenih istoj platformi. Učestvujem u izvođenju nastave na nekoliko predmeta. U ovom periodu završavam i magistarske studije i branim rad pod nazivom "Jedno rešenje izbora strategije optimizacije koda za digitalne signal procesore". Tokom studija objavljujem nekoliko radova na domaćim i internacionalnim konferencijama. 2003. godine upisujem doktorske studije na Florida Atlantskom Univerzitetu u Boka Ratonu, SAD. U ovom periodu objavljujem veći broj radova na konferencijama i nekoliko radova u časopisima. Primarno se bavim mašinskom vizijom, obradom videa, kriptografijom i neuronskim mrežama. Tokom studija samostalno izvodim nastavu i učestvujem u izvođenju nastave na nekoliko predmeta. Aktivno se bavim istraživanjem u okviru projekata „One Pass To Production“ i „Center for Coastline Security Technologies“. Za izuzetna akademska dostignuća, 2005. godine, dodeljena mi je nagrada „Dr. Daniel B. and Aural B. Newell Doctoral Fellowship“. Tezu pod nazivom "Neural Network Approach to Video Object Segmentation" branim u avgustu 2006. godine. Vraćam se u Srbiju i nakon odsluženja vojnog roka bivam izabran u zvanje docenta na Fakultetu Tehničkih Nauka (decembar 2007.). Tokom karijere sarađivao sam i učestvovao/vodio projekte u niz preduzeća MicronasNIT (Novi Sad), Micronas(Freiburg, Nemačka), Motorola-iDEN(Plantation, SAD), ACE (Amsterdam, Holandija), CoreTex Systems (Boca Raton, SAD), RealNetworks (Seattle, SAD).

Dubravko-Culibrk-2-privatna-arhiva.jpg
Bojan Brkic.jpg
Bojan Brkic.jpg

Bojan Brkić

Euronews Srbija

Nemanja-Starovic.jpg

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane

Nemanja Starović

Starovic2.jpg
Rusmir.jpg
Rusmir.jpg

Rusmir Nefić

Nemanja-Starovic.jpg

dr Đorđija Petkoski

Profesor na Vorton poslovnoj školi, Univerziteta u Pensilvaniji, ujedno i savetnik pri Svetskoj Banci, jedan je od naših glavnih predavača koji će na Konferenciji govoriti o idejnim inovacijama i kako ih ostvariti kao i o strateškoj kolektivnoj akciji i inovativnim saradnjama.
Tokom dvadesetogodišnjeg iskustva u Svetskoj Banci njegov rad se fokusirao na poslovne i razvojne probleme, kao i konkurentan i održivi razvoj na nacionalnom i nivou korporacija.
Dr Petkovski je upravljao više od 340 svetskih projekata i ujedno bio deo tima Svetske Banke koji je vodio programe privatizacije i korporativnog restruktuiranja u Istočnoj Evropi, bivšem Sovjetskom savezu, Africi i Kini. 

prof Djordjije petkoski 2.jpg
bottom of page